skip to Main Content

Interessante lunch-meeting ‘Duurzaam bouwen & Brandveiligheid’

Vandaag heeft SGS Floriaan een interessante lunch-meeting verzorgd over ‘Duurzaam bouwen & Brandveiligheid’. Daarin kwamen vragen aan bod als: Welke brandveiligheidsrisico’s brengen nieuwe duurzame ontwikkelingen met zich mee? Hoe kunnen we deze risico’s reduceren en beheersen? En met welke aspecten moeten we extra rekening houden tijdens het ontwerp-/realisatietraject? We hebben daarbij onder andere aandacht besteed aan de brandbaarheid van duurzame materialen en achterconstructies, het aanbrengen van compartimentering en onderbrekingen, de bereikbaarheid voor de brandweer en de visie van verzekeraars.

Back To Top