skip to Main Content

Projectomschrijving

Project: Muiderwaard Alkmaar groot onderhoud 363 woningen
Plaats: Alkmaar
Opdrachtgever: Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

Ooijevaar | bevlogen bouwers is in 2010 van start gegaan met het project groot onderhoud Muiderwaard te Alkmaar. Het project is eind 2014 afgerond. Opdrachtgever Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland stelt jaarlijks een budget vast waarbinnen Ooijevaar de werkzaamheden voor dit project dient te verrichten. Om die reden is ervoor gekozen om het project in meerdere fasen uit te voeren.

In de eerste fase zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: op vijf van de zeven flats zijn er zonnestroompanelen geplaatst. Op alle zeven flats zijn units geplaatst voor mechanische ventilatie en zijn de dakranden uitgebouwd voor isolatie op de kopgevels. De dakopbouwen zijn voorzien van nieuw stucwerk en kozijnen en alle houten deuren en ramen zijn geschilderd. In twee flats zijn twee nieuwe liften geplaatst. Waar nodig zijn bliksembeveiliging en valbeveiliging aangebracht en er zijn nieuwe toegangsluiken naar het dak gemaakt. In de dakopbouwen is asbest gesaneerd.

Vanaf medio 2012 zijn we gestart met de andere werkzaamheden aan de 363 woningen. De werkzaamheden die o.a. uitgevoerd zijn betreffen: het vervangen van alle balkonhekken, het vervangen van de badkamers, toiletten en keukens, het toepassen van ISPO isolatie op de kopgevels, het uitvoeren van al het schilderwerk en betonherstel en het coaten van de galerijen. Ook hebben we de installaties in de meterkast vervangen, is de spouw geïsoleerd en hebben we dubbel glas aangebracht.

In de laatste fasen van het projecten hebben we nieuwe portieken gerealiseerd en de postkasten en bellentableaus vervangen.

Het project is volledig ontworpen en uitgevoerd met onze ketenpartners. De gezamenlijk gemaakte lean-planning is op woning- en dagniveau gerealiseerd.

De opdrachtgever en de bewoners zijn uiterst tevreden.

Download PDF

Back To Top