skip to Main Content

Projectomschrijving

Project: Renovatie verkeerstoren Maritiem Vliegkamp De Kooy
Plaats: Den Helder
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie

Op Maritiem Vliegkamp De Kooy te Den Helder heeft Ooijevaar | bevlogen bouwers in opdracht van het Ministerie van Defensie de gefaseerde renovatie van de verkeerstoren verzorgd. Bij dit project is heel veel aandacht besteed aan veiligheidsaspecten – variërend van de selectie van personen die toegang kregen tot het terrein en de maatregelen die noodzakelijk zijn voor het werken op hoogte bij hoge windbelasting, tot het zekerstellen van de veiligheid van de medewerkers van het vliegveld en de verkeerstoren zelf, omdat de activiteiten op het vliegveld zonder hinder doorgang moesten vinden. De veiligheid speelde bovendien een belangrijke rol bij het verwijderen van de in de verkeerstoren aanwezige asbesthoudende panelen en andere asbesthoudende materialen.

Gedurende het project hebben we – onder andere door gebruik te maken van flexibele, snel afstelbare stofschotten en prefabricage van gevelonderdelen – een uitgekiende fasering gevolgd, die het voor de medewerkers van de verkeerstoren mogelijk maakte om onder geconditioneerde omstandigheden hun werkzaamheden te kunnen continueren. Concreet bestonden de werkzaamheden uit het vervangen van de aluminium gevelkozijnen aan alle zijden van de verkeerstoren, inclusief het aanbrengen van geluid- en zonwerende beglazing en suskasten.

Daarnaast hebben we zonwering aangebracht bij alle kantoren en de meteo-ruimte, is de gevelbekleding van het trappenhuis en de luifel vervangen en hebben we kitwerk vervangen, voegwerk hersteld, gevels gereinigd en schilderwerkzaamheden uitgevoerd, zodat de verkeerstoren er weer keurig bij staat. Aan de binnenzijde van het gebouw hebben we de afwerking van de kozijnen verzorgd en diverse kantoorruimtes gerenoveerd en samengevoegd, waarbij alle gebruikelijke disciplines (i.e. systeemplafond, wanden, vloerafwerking) aan de orde zijn gekomen.

Download PDF

Back To Top