skip to Main Content

Projectomschrijving

Project: Verbouwing Stadsloket Noord te Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Opdrachtgever: Dienst Facilitair en Management (DFM) gemeente Amsterdam

In het kader van 1 Stad 1 Dienstverlening heeft Ooijevaar | bevlogen bouwers in opdracht van Dienst Facilitair en Management (DFM) van de gemeente Amsterdam de verbouwing van het Stadsloket Noord gerealiseerd, dit in navolging van het geslaagde pilotproject Stadsloket Nieuw-West en de verbouwingen van Stadsloket Zuidoost en Stadsloket Oost. De verbouwing van het stadsloket is uitgevoerd terwijl de publieksbalies in gebruik bleven. Organisatorisch en planningstechnisch is dit een grote uitdaging geweest. Door een degelijke voorbereiding en uitvoering op basis van de lean-methodiek heeft het stadsloket een compleet nieuw interieur gekregen terwijl de veiligheid en de toegankelijkheid te allen tijde gegarandeerd bleven.

De werkzaamheden zijn in twee fasen uitgevoerd en betroffen o.a. de uitvoering van: E-, W-, MV-installaties, beveiliging, brandmeldinstallatie, vloeren, wanden, plafonds, interieurbouw en kozijnen. Zowel de begane grond als de eerste verdieping werden verbouwd. Daarom zijn eerst de nieuwe publieksbalies gerealiseerd, waarna deze in gebruik genomen konden worden. Daarna zijn de oude publieksbalies vervangen door een nieuwe inrichting met spreekkamers. De nieuwe publieksbalies en spreekkamers zijn zoveel mogelijk geprefabriceerd, het sanitair en de restauratieve ruimtes zijn aangepast aan moderne wensen. Bij de verbouwing is er, vanwege de functie van het gebouw, continu aandacht geweest voor zaken als brand- en inbraakveiligheid, toegankelijkheid, sfeer, comfort, akoestiek, verlichting, facilitaire aspecten en fit met werkprocessen.

Tijdens de uitvoering heeft er tweemaal per dag een overdracht plaatsgevonden tussen de opzichter en de uitvoerder voor- en nadat het publieke gedeelte geopend was. Dit was erg belangrijk in het kader van het toegankelijk houden van vluchtwegen en het garanderen van de veiligheid, toegankelijkheid en werkbaarheid voor medewerkers en bezoekers. Vanwege deze publieke toegankelijkheid hebben wij een aangepast werktijdenschema gehanteerd. Het project is volgens planning in 12 werkweken gerealiseerd. Tijdens deze verbouwing is ook veel aandacht besteed aan de afscherming van het publieke gedeelte van het gebouw dat in gebruik bleef tijdens de verbouwing voor stof en geluid, iets dat niet eenvoudig was vanwege de grote bestaande vide in het gebouw.

Download PDF

Back To Top