skip to Main Content

Schuttinggesprekken | Verbinding maken & contact herstellen

De coronacrisis raakt ons allemaal, maar heeft in sociaal opzicht een nog groter effect op de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Daarom heeft Ooijevaar iets bedacht om ‘schuttinggesprekken’ mogelijk te maken. Het idee hierachter is dat cliënten van woon | zorg instellingen en bewoners van woongroepen of ouderenhuisvesting  aan de ene zijde van de dubbele schutting staan en dat familieleden of vrienden zich aan de andere kant opstellen.

We bieden deze oplossing aan voor gebruik in bestaande buitenruimtes en in bijvoorbeeld restaurants en dagbehandelingsruimten. De combinatie van hout en planten zorgt er — in tegenstelling tot veel andere oplossingen met plexiglas, intercoms en containers — voor dat bezoek en contact met de ‘buitenwereld’ niet als onnatuurlijk, verwarrend of onbegrijpelijk wordt ervaren . De schuttingen zijn 130 cm hoog en staan op een veilige afstand van 170 cm van elkaar, waardoor ook de meeste kinderen er overheen kunnen kijken. Bovendien bieden we hiermee  een oplossing voor bezoek aan de zogenaamde ‘lopertjes’, ‘dwalers’  en ‘schooiertjes’ – die moeite hebben op een vaste plek plaats te nemen.

De meeste materialen gaan, zodra ze niet meer nodig zijn in verband met corona, bovendien niet verloren. Houten delen kunnen als schutting of tuinafscheiding worden gebruikt en plantenbakken krijgen vanzelf een ander plekje.

Wilt u Meer weten? Neem dan contact op met Paul Vlaar | paul@ooijevaar.nl | 072-5118696

Back To Top