skip to Main Content
Smart Buildings | Samenwerking Nova College

Smart buildings | Samenwerking Nova College

Om gebouwen slimmer en bouwprocessen intelligenter te maken, werken we bij Ooijevaar | bevlogen bouwers samen met verschillende onderzoeks- en opleidingsinstituten. Er worden steeds meer sensoren in gebouwen verwerkt en op bouwplaatsen toegepast, waardoor deze onderdeel worden van het Internet of Things. Samen met data-scientists en ICT-ers werken we aan de realisatie van op-afstand-uitleesbare verbindingen met sensoren en de visualisatie van sensor-data op dashboards. Dit doen we onder andere met studenten van het Nova College, die we stageplekken en praktijkcasussen aanbieden in het kader van hun opleiding tot Smart ICT Engineer. In dit filmpje wordt deze wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven mooi weergegeven!

Back To Top