skip to Main Content

Mens

Aandacht voor gezondheid, geluk en het welzijn van bewoners en gebruikers.

Aandacht en betekenis voor mensen!

Het leven bestaat uit keuzes. Bij Ooijevaar hebben we ervoor gekozen om naast het bouwen zélf vooral de mens centraal te stellen. Om misverstanden te vermijden: we zijn bouwers in hart en nieren! Wat ons onderscheidt, is dat we alleen gebouwen realiseren als die betekenis hebben voor mensen. We bouwen geen ‘hallen en stallen’ en werken alleen voor betrokken opdrachtgevers die samen iets moois willen neerzetten.

Dat moet ook wel, want ongeveer 75% van onze werkzaamheden vindt plaats in bewoonde en / of bedrijf zijnde omgeving. We zijn gewend om met mensen van verschillende nationaliteiten en culturen te werken. We houden rekening met persoonlijke omstandigheden en hebben te maken met organisaties die méér verlangen dan een ‘standaard’ woon-, werk- of leefomgeving en met eindgebruikers die soms kwetsbaar, veeleisend, beperkt, maar bijna altijd uniek zijn.

Onze bevlogen bouwers spelen hierin een cruciale rol: vanuit hun karakter en ervaring nemen ze een heel andere houding en werkwijze aan dan bijvoorbeeld ‘nieuwbouwstampers’. De door ons ontwikkelde protocollen, tools en interactieve communicatietechnieken helpen bovendien bij het betrekken van stakeholders in ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsprocessen. Dit zorgt ervoor dat we op een professionele en prettige manier samenwerken met onze opdrachtgevers en hun klanten en cliënten. Het draagt bovendien bij aan betere gebouwen, waarin mensen zich gezonder en gelukkiger voelen.

Back To Top