skip to Main Content

Natuur

Verbonden met de omgeving en verantwoordelijk voor onze aarde.

Verbonden en verantwoordelijk

Naast de thema’s ‘technologie‘ en ‘mens‘ hechten we heel veel waarde aan de natuur. Niet alleen omdat we als bouwbedrijf een sterke invloed hebben op die natuur, maar ook omdat de natuur van groot belang is voor onze gezondheid en ons welzijn.

Bij Ooijevaar proberen we de verbinding tussen mensen en de natuur te herstellen en te versterken. Waar mogelijk beperken we de inzet van schaarse grondstoffen en proberen we materiaalgebruik te voorkomen en terug te dringen. Daarnaast gebruiken we steeds meer circulaire bouwmaterialen en hebben we een sterke voorkeur voor hernieuwbare grondstoffen. Bovendien onderzoeken we of producten opnieuw kunnen inzetten (o.a. materiaalpaspoort en upcycling).

Maar we zijn ook actief als het gaat om de wijze waarop mensen de natuur beleven en de mogelijkheden die er zijn om gezondere en prettigere omgevingen te creëren door natuur-inclusief te bouwen en principes en patronen van biophilic design toe te passen. We hechten heel veel waarde aan de natuur of ‘groen’ in de gebouwde omgeving en zetten ons in om de biodiversiteit rondom gebouwen te vergroten. Waarom? Omdat we respect hebben voor de natuur en haar schoonheid bewonderen, maar ook omdat onze toekomst ervan afhangt.

Back To Top