skip to Main Content

CO2-prestatieladder

 

Ooijevaar | bevlogen bouwers wil bijdragen aan een beter milieu en heeft ervoor gekozen om de CO2-prestatieladder in te voeren. Dit is een instrument dat oorspronkelijk bedacht is door ProRail en bedoeld is om deelnemers aan aanbestedingen en selecties te stimuleren tot CO2-bewust handelen binnen de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Ooijevaar heeft zich ten doel gesteld om op structurele wijze aandacht te besteden aan het milieubeleid en duurzaamheid. Het beleid wordt vertaald in uitstoot en reductie van uitstoot van CO2. We hebben de footprint van Ooijevaar in 2022 (basisjaar) vastgesteld. Klik hier om onze CO2 uitstoot in te zien over 2022. Klik hier om onze CO2 uitstoot over 2023 te zien.

Om de CO2 uitstoot terug te dringen zijn er doelstellingen bepaald, die een CO2 uitstoot van ten minste 50% moeten gaan realiseren in 2030. In dit document staan onze reductiedoelstellingen weergegeven.

De CO2-prestatieladder vraagt om actieve deelname aan initiatieven met betrekking tot CO2-reductie. In dit document is een overzicht opgenomen van de gekozen initiatieven: Initiatieven CO2.

De resultaten van de (reductie van) CO2-uitstoot alsmede de voortgang worden ten minste tweemaal per jaar gecommuniceerd. Dit wordt omstreeks kwartaal 2 en 4 gedaan. De meest recente nieuwsitems worden gepubliceerd op de nieuwspagina van de website van Ooijevaar.
Klik hier voor nieuwsbrief 1 van 2023
Klik hier voor nieuwsbrief 2 van 2023
Klik hier voor nieuwsbrief 3 van 2023
Klik hier voor nieuwsbrief 1 van 2024

Link: SKAO CO2-prestatieladder

Klik hier voor het CO2-bewust certificaat van Ooijevaar.

Back To Top