skip to Main Content

Communicatie, taal en cultuur

Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van ons werk en is cruciaal voor een fijne samenwerking, het matchen of overtreffen van verwachtingen en het behalen van een hoge klanttevredenheid.

Dit wordt versterkt door het feit dat wij niet zelden werken in omgevingen waarin tientallen culturen bij elkaar komen. De verschillen tussen deze culturen vragen om een zekere sensitiviteit en een breed en gevarieerd handelingsrepertoire. Geven we iemand een hand? Kijken we een persoon aan? Spreekt iemand namens zichzelf of namens een groep? Hoe is de rolverdeling binnen een gezin? Met welke gebruiken of rituelen dienen we rekening te houden? En hoe verhouden mannen en vrouwen zich tot elkaar?

Wederzijds begrip

In sommige gevallen vormt de (zeer) beperkte beheersing van de Nederlandse taal een extra uitdaging. Dit speelt niet alleen bij mensen die niet in Nederland geboren zijn, maar bijvoorbeeld ook bij mensen met een beperking die zich moeilijk uit kunnen drukken. Analfabetisme komt bovendien ook veelvuldig voor bij autochtone Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven. Door zoveel mogelijk visueel te werken (o.a. 3D-presentaties, dagkalenders, aankondigingen met pictogrammen en visuele gebruikshandleidingen), vertaalsoftware toe te passen en familieleden te betrekken, komen we tot wederzijds begrip.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Meer weten over onze visie op het werken met en voor mensen? Neem dan contact op met Paul Vlaar of Laurence Heesterbeek.

Communicatie, taal & cultuur | Ooijevaar Bouw
Back To Top