skip to Main Content

Het belang van ‘groen’

Lange tijd werden ‘groen’ en andere natuurlijke elementen in de woonomgeving, in de vorm van bijvoorbeeld bomen en planten, binnentuinen en groene gevels, of vijvers en aquaria, vooral gezien als decoratieve toevoegingen. Vaak werden ze behandeld als kostbare sluitpost en gaven mensen de voorkeur aan onderhoudsarme, superficiële oplossingen. Groen werd wegbezuinigd of als onpraktisch ervaren.

Thuis voelen in groene omgevingen

Gelukkig wordt het belang van ‘groen’ en andere natuurlijke elementen in de woonomgeving nu steeds meer onderkend. Een groeiend aantal onderzoeken toont aan dat mensen zich beter voelen in dit soort omgevingen en dat ze deze plekken koesteren. Door meer natuurlijke materialen, vormen en patronen toepassen of meer aandacht besteden aan het belang van licht, lucht en water voelen mensen zich meer op hun gemak, zijn ze productiever, gaan ze beter presteren en herstellen ze sneller als er iets mankeert.

Onderzoek naar groene omgevingen

Zo toonde onderzoek van Elizabeth Nelson aan dat het toevoegen van meer planten op de werkvloer in een kantooromgeving leidde tot 10% hogere prestaties, waarbij driekwart van de deelnemers aan het onderzoek zich bovendien energieker en gelukkiger voelde en 65% het gevoel had gezonder te zijn. Uit andere onderzoeken is gebleken dat kinderen die in klassen met natuurlijk daglicht en planten(wanden) verblijven beter leren, zich beter voelen en zich beter kunnen concentreren. Sociologe Jolanda Maas geeft aan dat we weten “dat groen ontstresst, uitnodigt tot bewegen, een gezonde ontwikkeling van kinderen bevordert en sociale contacten stimuleert.”

Oliver Heath, een autoriteit op het gebied van Biophilic Design, benadrukt dat natuurlijke leeromgevingen 20-25% verbeterde leerprestaties en testresultaten met zich meebrengen. Vergelijkbare positieve effecten worden bereikt op het gebied van gezondheidszorg, waar Heath verwijst naar onderzoek waaruit blijkt dat herstelperiodes na operaties 8.5% korter duren en natuurlijke omgevingen zorgen voor het gebruik van 22% minder pijnmedicatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer weten over hoe wij ‘het belang van groen’ integreren in ontwerpen en de gebouwde omgeving? Neem dan contact op met Paul Vlaar.

Belang van groen | Ooijevaar Bouw

Hoe biophilic design mensen gezonder en gelukkiger maakt

Voorliefde voor natuurlijke omgeving in ons DNA

Ontwerpen en bouwen aan beleving

Puur - Echt - Eerlijk - Zuiver - Authentiek

De betekenis van natuur in de woonomgeving van senioren

De positieve effecten van biophilic design op kinderen

Back To Top