skip to Main Content

Hernieuwbare grondstoffen

Hernieuwbare grondstoffen bestaan uit materialen die vaak in een natuurlijke cyclus worden geteeld, gezaaid, gekweekt of geoogst. U kunt denken aan bijvoorbeeld vlas, rubber, gras, kurk, hout, schelpen en schimmels (mycelium).

Voordeel hernieuwbare grondstoffen

Het voordeel van deze grondstoffen is dat ze, bij verantwoorde productie en beheer, nooit op hoeven te raken, waarmee de uitputting van grondstoffen en de aarde wordt tegengegaan. Veel van deze producten worden bovendien relatief dicht bij huis geproduceerd, waardoor schadelijke CO2 uitstoot die samenhangt met lange transportafstanden wordt beperkt.

Een ander voordeel van veel hernieuwbare grondstoffen is dat ze vaak eenvoudiger afbreekbaar zijn, qua productie minder belastend zijn voor het milieu dan synthetische producten en regelmatig over eigenschappen beschikken die de gezondheid van mensen bevordert of in ieder geval niet beschadigd.

Positief effect op de luchtkwaliteit

Ze bevatten veelal geen toxische stoffen, hebben soms een positief effect op de luchtkwaliteit (o.a. damp-open isolatiesystemen) en kunnen met natuurlijke middelen worden gereinigd (o.a. rubberen vloeren). Vaak nemen deze producten ook een bijzonder gevoel met zich mee: intuïtief weten we allemaal dat ze beter voor ons zijn en we ervaren dat het goed voelt om ze om ons heen te hebben (o.a. hout, leem en vlas).

Bijkomend voordeel is dat de verwerking van deze hernieuwbare grondstoffen in veel gevallen aanmerkelijk prettiger is voor de mensen die met deze materialen werken. Zo irriteert vlas-isolatie in tegenstelling tot gangbare isolatiedekens niet aan de handen en komt er bij het zagen of snijden van de isolatiedekens minder stof vrij.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer weten over hoe wij hernieuwbare grondstoffen integreren in ontwerpen en de gebouwde omgeving? Neem dan contact op met Paul Vlaar.

Hernieuwbare grondstoffen | Ooijevaar Bouw
Back To Top