skip to Main Content

Persoonlijke omstandigheden

Persoonlijke omstandigheden zijn heel bepalend voor bijvoorbeeld groot onderhoud en renovatieprojecten. Zo hebben veel senioren geen behoefte meer aan een verbouwing en grote veranderingen in hun leefomgeving: ‘het zingt mijn tijd wel uit’. Is iemand zwanger? Dan is de vraag vooral wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden en of er geluids- of stofoverlast is die de gezondheid beïnvloedt.

Rekening met elkaar houden

Werkt een bewoner in nachtdiensten, dan biedt een logeerwoning wellicht uitkomst. Mensen met huisdieren willen vooral voorkomen dat deze gestresseerd worden of ontsnappen en personen met een beperking vragen zich (terecht) af of bijvoorbeeld de toegankelijkheid van hun leefomgeving en de vluchtwegen wel gegarandeerd blijven. Zo zijn er nog 1001 situaties te bedenken waar we rekening mee moeten en willen houden.

Kennismaken met bewoners en gebruikers

Daarom maken we kennis met bewoners en gebruikers tijdens bewonersavonden, sparren we met bewonerscommissies over de robuustheid van onze plannen en hebben we onze medewerkers getraind om tijdens bijvoorbeeld huiskamergesprekken en warme opnames door te vragen naar persoonlijke omstandigheden waar we rekening mee moeten houden als het gaat om het bouwproces en het gewenste eindresultaat. Mocht het onverhoopt een keer uit de hand lopen? Veel van onze medewerkers hebben zelfs een agressietraining gehad, waardoor ze professioneel en beheerst reageren in het geval er zich een calamiteit of vervelende situatie voordoet.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Meer weten over onze visie op het werken met en voor mensen? Neem dan contact op met Paul Vlaar of Laurence Heesterbeek.

Persoonlijke omstandigheden | Ooijevaar Bouw
Back To Top