skip to Main Content

Biophilic Design

Duurzaamheid hangt niet alleen samen met de materialen en energie die we gebruiken, maar vooral met de wijze waarop we gebouwen gebruiken. Belangrijke vragen zijn: Wat zorgt ervoor dat we ons ergens thuis voelen of dat we een plek koesteren? En zijn er algemene principes of patronen die gebouwen prettiger, gezonder en toekomstbestendiger maken? Onderzoek van het Terrapin Instituut (2014) wijst uit dat wanneer gebouwen en ruimtes zijn ontworpen om onze verbinding met de natuur te versterken, ze ‘gewoonweg beter zijn voor mensen’.

Prettige omgevingen met Biophilic Design

Dit komt deels voort uit ons DNA en onze instincten. We zijn immers al tienduizenden jaren op zoek naar veilige, prettige omgevingen, waar we als mens goed in gedijen. Het heeft ook te maken met onze waardering voor pure, échte en authentieke omgevingen en onze behoefte aan zintuigelijke prikkels die voor aangename ervaringen en belevingen zorgen. Deze verschilt uiteraard van mens tot mens en varieert afhankelijk van de levensfase en locatie waar mensen zich bevinden.

Sommige — met name moderne — gebouwen en ruimtes worden door mensen als kunstmatig en onnatuurlijk ervaren. Mensen kunnen zich moeilijker met deze plekken identificeren, voelen zich er minder comfortabel of op hun gemak en zijn er meestal niet erg trots op. In veel van deze gebouwen of ruimtes zijn onnatuurlijke vormen en materialen toegepast en wordt de behoefte van mensen om verbonden te zijn met de natuur en hun omgeving genegeerd. Deze omgevingen worden bijvoorbeeld omschreven als ‘kaal’, ‘zakelijk’, ‘saai’ en ‘efficiënt’ en ze worden gedomineerd door beton, staal, plastic en kunstlicht.

Biophilic Design toepassen

Door principes van Biophilic Design toe te passen, kunnen we er juist voor zorgen dat mensen zich goed voelen en dat ze de plek waar ze zijn koesteren. Het helpt ons om omgevingen te creëren die onze zintuigen prikkelen en om de verbinding die we ervaren met de natuur te versterken. Om dit te bereiken, kunnen we bijvoorbeeld meer natuurlijke materialen, vormen en patronen toepassen of meer aandacht besteden aan het belang van licht, lucht en water.

Principes en patronen

Om meer bekendheid te geven aan Biophilic Design, hebben we een reeks artikelen geschreven. Hierin leggen we de principes en patronen uit die ons helpen de verbindingen tussen mensen en de natuur in de gebouwde omgeving te versterken. Ook gaan we in op de rol die ons DNA en de behoefte aan ‘beleving’ en ‘authenticiteit’ spelen in onze voorkeur voor natuurlijke materialen, effecten, vormen en patronen. Omdat de natuur in het leven van senioren een bijzondere rol speelt, hebben we daar extra aandacht aan gegeven in een apart artikel.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer weten over hoe wij Biophilic Design integreren in ontwerpen en de gebouwde omgeving? Neem dan contact op met Paul Vlaar.

Biophilic Design | Ooijevaar Bouw

Hoe biophilic design mensen gezonder en gelukkiger maakt

Voorliefde voor natuurlijke omgeving in ons DNA

Ontwerpen en bouwen aan beleving

Puur - Echt - Eerlijk - Zuiver - Authentiek

De betekenis van natuur in de woonomgeving van senioren

De positieve effecten van biophilic design op kinderen

Back To Top