skip to Main Content

Wanneer is iets duurzaam?

Duurzaamheid is als term tot een hol begrip geworden en wordt net als ‘ontzorgen’ of ‘vertrouwen’ te pas en te onpas door mensen gebruikt, zonder dat we precies weten wat ze ermee bedoelen. Bij Ooijevaar kijken we op een gelaagde manier naar duurzaamheid. Wat ons betreft bestaat het startpunt uit het creëren van gebouwen waarin mensen zich – ook op de lange termijn – gezond en gelukkig voelen. Dit zijn gebouwen die de principes en patronen van biophilica omarmen en daarmee aansluiten op ons DNA, een bepaalde beleving met zich meebrengen en als authentiek of oorspronkelijk worden ervaren. Kortom, gebouwen die iets voor ons betekenen en die we als waardevol beschouwen!

Ontwerpen en materialen met een lange levensduur

Kijkend naar gebouwen, hebben we bovendien een voorkeur voor ontwerpen en materialen die een lange levensduur met zich meebrengen. Denk aan de populariteit van kloosters en hofjes, of onderhoudsarme, recyclebare producten als aluminium en glas. We proberen met zo min mogelijk grondstoffen (‘refuse’ en ‘reduce’) maximaal effect te bereiken, waarbij we een sterke voorkeur hebben voor hernieuwbare materialen. Deze zijn minder schaars, vaak dichter bij huis geproduceerd en ze zijn vaak makkelijker afbreekbaar of recyclebaar.

Energie speelt een belangrijke rol

Uiteraard speelt ook energievraag, energieopslag en energieopbrengst een belangrijke rol in ons denken. Daarbij zijn wij overtuigd van beter op het gebruik afgestemde installatie-oplossingen, die steeds minder een ‘one-size-fits-all’ karakter hebben en per functie, ruimte, woning of eenheid zullen variëren (i.e. Vraagt de slaapkamer om een CV? Hebben we wel een centraal ventilatie- en koelsysteem of een warm-watersysteem nodig in een woon | zorggebouw?).

Bouwen met minder grondstoffen

Tot slot pellen we gebouwen af als het gaat om de levenscycli van het casco, de installaties en andere toegevoegde onderdelen en de afwerking en inrichting. Door hier slim mee om te gaan, hoeft er minder afgebroken, vervangen of verwijderd te worden en zijn er over de jaren minder grondstoffen nodig. Dit kan onder andere door vaste elementen mobiel te maken, waardoor ze flexibeler te gebruiken zijn.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer weten over onze visie op duurzaamheid? Neem dan contact op met Paul Vlaar of Laurence Heesterbeek.

Materialenpaspoort | Ooijevaar Bouw
Back To Top