skip to Main Content

Protocollen en tools

Om eindgebruikers beter van dienst te kunnen zijn, maken we – zeker als de werkzaamheden in bewoonde of in bedrijf zijnde staat plaatsvinden – heldere afspraken met onze opdrachtgevers. We hanteren daarbij een duidelijk protocol, aan de hand waarvan we precies vastleggen wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke taken op zich neemt. Soms is dat de opdrachtgever, soms Ooijevaar en soms doen we het samen.

Communicatietools

Daarnaast beschikken we over diverse tools die ons helpen om bijvoorbeeld beter te communiceren en afstemmingsverliezen te minimaliseren. Zo gebruiken we visuele dagkalenders om bewoners te informeren over de werkzaamheden die we op een specifieke dag bij hen in de woning uitvoeren, de overlast die dat met zich mee kan brengen en de dingen die wij daarbij van de bewoner verwachten.

Virtuele modellen

Door virtuele modellen met eindgebruikers door te nemen en de informatie uit onze digitale opnames vooraf (selectief) te delen met onze bouwpartners, worden wederzijdse verwachtingen beter op elkaar afgestemd. Door de aanwezigheid van een toegankelijke medewerker op de bouwplaats en de toepassing van laagdrempelige en gerichte vormen van communicatie – denk aan deurhangers bij afwezigheid, of aandacht voor het Sinterklaas- of Suikerfeest – bouwen we een band op met bewoners en eindgebruikers.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Meer weten over onze visie op het werken met en voor mensen? Neem dan contact op met Paul Vlaar of Laurence Heesterbeek.

Back To Top