skip to Main Content

10 x R | Refuse & Reduce

In onze zoektocht naar de verdere verduurzaming van gebouwen, hanteren we het 10 x R model van mevrouw Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen en voormalig minister van VROM.

  1. Refuse – voorkom gebruik! Is iets écht wel nodig of kan hetzelfde effect niet op een heel andere, vaak creatievere, manier worden bereikt?
  1. Reduce – verminder grondstofgebruik. Het gaat er hierbij om de noodzaak tot het gebruiken van grondstoffen en het verbruik van grondstoffen tijdens de productie te reduceren.
  1. Redesign – herontwerp met oog op circulariteit. Door iets anders, aangepast of opnieuw te ontwerpen kan een product bijvoorbeeld een langere levensduur, een betere modulaire opbouw en duurzamere componenten krijgen.
  1. Re-use – hergebruik bestaande materialen. Het gaat hierbij om het volwaardig hergebruik van producten in zijn geheel in dezelfde functie door een andere gebruiker.
  1. Repair – onderhouden en repareren. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het beter om goed onderhoud en reparatie uit te voeren dan materialen af te danken en nieuwe te gebruiken.
  1. Refurbish – opknappen of renoveren van een product. Het gaat er hierbij om producten of bouwdelen te herstellen of te vernieuwen. Niet alles hoeft nieuw te zijn.
  1. Remanufacture – nieuw product van hergebruikt materiaal. Remanufacture betekent reviseren. Het gaat er hierbij om nieuwe producten te maken van oude producten of onderdelen hiervan.
  1. Re-purpose – hergebruiken van product in een andere toepassing. Denk aan het gebruiken van een oude werkbank als bureau, of afgedankte olievaten als plantenbakken.
  1. Recycle – verwerken en hergebruiken van materialen. Bijvoorbeeld gerecycled krantenpapier dat wordt gebruikt als akoestische plafondisolatie of gerecyclede spijkerbroeken die worden ingezet voor de isolatie van gevels.
  1. Recover – energie terugwinnen uit materialen. Verbranding zonder energieterugwinning en storten horen niet thuis in een circulaire economie.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u meer weten over hoe wij de 10 x R integreren in ontwerpen en de gebouwde omgeving? Neem dan contact op met Paul Vlaar.

XR refuse | Ooijevaar Bouw
Back To Top