skip to Main Content

Big data

Big data is een term waar niemand meer omheen kan. En dat is niet voor niets! Het verzamelen en analyseren van data wordt steeds belangrijker en biedt een hoeveelheid aan kansen. Ook voor bouwbedrijven!

Data analyseren

Ooijevaar biedt u de mogelijkheid om data betreffende uw vastgoedportefeuille te analyseren om zo bijvoorbeeld betere onderhoudsbudgetten te kunnen voorspellen. Onze analyses maken bovendien inzichtelijk in welke wijken en complexen steeds meer onderhoud noodzakelijk is. Middels heldere, visuele overzichten maken we inzichtelijk hoe onderhoudskosten zich in de loop van de tijd per complex hebben ontwikkeld, zodat u betere strategische keuzes kunt maken en bijvoorbeeld kunt bepalen waar groot onderhoud en renovatie ingrepen het meest noodzakelijk zijn.

Op detailniveau inzoomen

Daarnaast stellen we u in staat om op detailniveau in te zoomen op deze complexen of op het type werkzaamheden dat om meer aandacht vraagt. We analyseren bijvoorbeeld welke soort onderhoudswerkzaamheden het meest voorkomen (i.e. dakwerkzaamheden, werkzaamheden aan de installaties, klachten over hang- en sluitwerk). Door deze ook op complex niveau te onderscheiden, kunnen er betere kostenbaten analyses gemaakt worden, die dienen als basis voor besluitvorming over bijvoorbeeld preventief en correctief onderhoud.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Benieuwd naar hoe wij big data in praktijk brengen? Neem dan contact op met Laurence Heesterbeek, Thijs Duin of Paul Vlaar.

Big Data | Ooijevaar Bouw
Back To Top