skip to Main Content

Projectomschrijving

Project: Renovatie dak en 10e verdieping Tuinstadhuis
Plaats: Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam en in samenwerking met Valtos Architecten en Adviseurs heeft Ooijevaar | bevlogen bouwers de renovatie van het dak en de 10e verdieping van het Tuinstadhuis uitgevoerd. Het gebouw, dat is gesitueerd aan een drukke verkeersader, is gedurende de werkzaamheden  gewoon in gebruik gebleven. In combinatie met het werken op hoogte, betekende dit dat we de nodige veiligheidsmaatregelen hebben moeten nemen en dat we te maken kregen met een complexe logistieke operatie: het afzetten van de straat, het aanbrengen van randbeveiliging, het aanlijnen van medewerkers en het beschermen en vastzetten van materiaal en materieel.

Bij de dakwerkzaamheden kregen we te maken met lage bestaande dakopstanden, waardoor de realisatie van voldoende afschot een uitdaging bleek. Handhaving van de bestaande installaties, bekleding van opbouwen op het dak met grote gevelplaten (hoge windbelasting) en inpassing van een bestaand railsysteem maakten de werkzaamheden aan het dak en het aanbrengen van de nieuwe valbeveiliging tot een niet-alledaagse klus. Op de 10e verdieping hebben we, in vervolg op de sanering van het in het pand aanwezige asbest, nieuwe glazen systeemwanden ingebouwd, de plafonds geschilderd, vloeren aangebracht en timmer- en stukadoorwerkzaamheden verricht.

Om mogelijke overlast voor de gebruikers te beperken en de impact van weersinvloeden te minimaliseren, hebben we lunch- en toiletruimtes gecreëerd op de 9e en 10e etage, is er langer doorgewerkt gedurende avonden en in de weekenden, hebben we boorwerkzaamheden en werkzaamheden aan constructies vóór 9.00 uur en ná 17.00 uur uitgevoerd en zijn gaten en sparingen in het dak zoveel mogelijk direct gedicht. Daarnaast was er dagelijks contact met de gebouwbeheerder en de receptiemedewerkers en is het BHV-personeel vooraf geïnformeerd en geïnstrueerd, zodat er snel kon worden ingesprongen op onverwachte situaties (e.g. calamiteiten of het aantreffen van asbest na verwijdering van het bestaande dak) en snel veranderende omstandigheden (e.g. storm en buien).

Download PDF

Back To Top