skip to Main Content

Projectomschrijving

Project: Renovatie Hogeschool Inholland
Plaats: Alkmaar
Opdrachtgever: Hogeschool Inholland

Begin 2016 is Ooijevaar | bevlogen bouwers gestart met de verbouwing van Hogeschool Inholland in Alkmaar. In samenwerking met architectenbureau BRTA heeft het vijf verdiepingen tellende gebouw een algehele metamorfose ondergaan, waarmee een unieke leeromgeving is gecreëerd bestaande uit moderne onderwijslokalen, praktijkruimten en technische labs.

Voorafgaand aan de renovatie is het gehele gebouw door Ooijevaar in 3D ingescand. Hiermee kon de maatvoering worden gecontroleerd en ontstond een goede basis voor het tekenwerk, dat in Revit is uitgevoerd. Naast de voorbereidingen voor de initiële opdracht, zijn gedurende het project een groot aantal ontwerpaanpassingen en aanvullende werkzaamheden voorbereid en verwerkt. Zo is een gedeelte van de meer ΄klassieke leslokaalindeling΄ vervangen door het inbrengen van paviljoens en hebben we de nieuwbouw van de overgang tussen twee gebouwdelen voor onze rekening genomen.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden zijn de overige gebouwdelen op het terrein en de parkeergelegenheden door Hogeschool Inholland in gebruik gebleven. Dit zorgde ervoor dat we hoge veiligheids- en geluidsnormen in acht moesten nemen en dat de planning en communicatie nauw met de gebruikers dienden te worden afgestemd. Omdat de ambities van Inholland op het gebied van duurzaamheid niet gering zijn, was er ook de nodige aandacht nodig voor de aanleg van energie-opwekkende installaties, zoals een warmte-koude-opslag en zonnepanelen op de daken en de gevels. Een deel van het bestaande gebouw is omgebouwd tot een campus, waar ruimte is voor (startende) ondernemingen die in direct contact staan met het onderwijs en onderzoek van de hogeschool.

Bij de werkzaamheden op locatie zijn we aangevangen met het volledig leeghalen en strippen van het bestaande gebouw, iets dat geen sinecure was gegeven de hoogteverschillen in de zeer zwaar uitgevoerde vloeren, de aanwezigheid van staalpartijen en diverse constructieve uitdagingen samenhangend met het nieuwe ontwerp en de door Inholland gewenste flexibiliteit.

Vervolgens hebben we de nieuwe vloeren gerealiseerd en is de installateur gestart met het aanbrengen van de installaties. Parallel hieraan konden wij beginnen met het inbouw van de wanden – die voor een groot gedeelte uit glas bestaan – en de plafonds. Maar de contouren van het nieuwe ontwerp begonnen pas echt te leven toen we konden starten met het inbouwen van de paviljoens, diverse podia en zogenaamde ΄plant walls΄ en de plaatsing van het maatwerkmeubilair.

Terloops zijn vele andere werkzaamheden door ons verzorgd, van de renovatie van de toiletgroepen en het vervangen van gevelkozijnen, het tourniquet en de liften, tot het aanbrengen van technische ruimten en gevelpanelen op het dak, de algehele vernieuwing van het trappenhuis en de bouw van een nieuw transformatorhuis. De nieuwe aansluiting tussen gebouw A en gebouw L was écht een huzarenstukje, waarbij we in heel korte tijd een prachtige, speels en lichte overgang hebben gecreëerd die een waardevolle tweede entree vormt voor het gebouw.

Download PDF

Back To Top