skip to Main Content

Projectomschrijving

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Ooijevaar | bevlogen bouwers het Jan van der Heijdenhuis aan de Tweede Jan van der Heijdenstraat in de Amsterdam verbouwd. Door de verbouwing is er in het multifunctionele pand een nieuw Ouder- en Kindcentrum gehuisvest. Het OKC is onderdeel van de jeugdgezondheidszorg in Amsterdam en biedt basiszorg voor kinderen van 0 – 19 jaar, via het consultatiebureau en de schoolgezondheidszorg. Het betreft een 19e-eeuws pand met vier verdiepingen en een totaal BVO van 3.230 m². Het in gebruik zijnde pand diende geschikt gemaakt te worden voor vestiging van een OKC met werkplekken die ingericht waren volgens Het Nieuwe Werken. In het pand waren reeds een basisschool, Combiwell – peuterspeelzaalwerk en naschoolse activiteiten – en de kinderopvang Compagnie gevestigd.

De realisatie van het OKC omvatte de volledige herinrichting en herindeling van het gebouw. Concreet betekende dit het engineeren en aanbrengen van een nieuwe installatie, het realiseren van brand- en geluidwerende voorzieningen en het verzorgen van nieuwe wanden, plafonds, sanitaire voorzieningen en overige afwerking ten behoeve van de vestiging van het OKC. Daarnaast zijn de lift vernieuwd en de liftschacht aangepast en hebben we een nieuwe entree gerealiseerd.

Vanwege het in bedrijf blijven van het pand, is gewerkt met een gefaseerde uitvoering. De gehele verbouwing heeft circa 8 maanden geduurd en de fasering was gebaseerd op het minimaliseren van de overlast en het waarborgen van de veiligheid voor de aanwezige schoolkinderen en leerkrachten. Werkzaamheden die mogelijk teveel geluidsoverlast konden veroorzaken, of die van invloed waren op de toegankelijkheid, veiligheid of bruikbaarheid van het gebouw, zijn uitgevoerd in de schoolvakanties en weekenden. Voorbeelden hiervan zijn sloop-, lift- en boorwerkzaamheden. Om de kinderen die tijdens de verbouwing in het gebouw aanwezig waren te betrekken in het project en het project ook een educatief karakter te geven, hebben we een spreekbeurt voor hen gehouden en een bouwquiz georganiseerd. Hierdoor raakten de kinderen geïnteresseerd in de verbouwing en begrepen ze beter wat er om hen heen gebeurde.

Download PDF

Back To Top