skip to Main Content

Projectomschrijving

Project: Transformatie Metropoolgebouw
Plaats: Amsterdam

De renovatie van 7.000 m2 in hartje Amsterdam, op de hoek van de Weesperstraat en de Keizersgracht, kan worden geschaard onder één van de meest indrukwekkende projecten die we als Ooijevaar | bevlogen bouwers de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. In opdracht van het Amerikaanse WeWork en gebouweigenaar Breevast en in samenwerking met Mulderblauw architecten, V8 architecten, Techniplan en Savills | Tagis Bouw & Vastgoed is door het betrokken team een prestatie van wereldformaat neergezet.

In een periode van slechts veertien weken hebben we een casco-gebouw bestaande uit vijf verdiepingen en een kelder getransformeerd naar een bruisende community space. Onder het motto “Create your life’s work” hebben we het gebouw getransformeerd in 1.080 flexwerkplekken en een groot aantal vergader- en ontmoetingsruimtes, inclusief phoneboots, café-bars, office-faciliteiten, spreekkamers en andere voorzieningen die passen bij een moderne leef- en werkomgeving. Het hoge afwerkingsniveau, de extreem korte bouwtijd en de getoonde flexibiliteit gedurende het voorbereidings- en bouwproces hebben tot een uniek eindresultaat geleid.

Ooijevaar was vanaf de prille start van het project betrokken: het gebouw is door ons in 3D ingescand voor het bepalen van de maatvoering, het verzorgen van 3D modelleer- en engineerings-werkzaamheden en het doorspreken van de uit te voeren werkzaamheden met alle betrokken gespecialiseerde aannemers en leveranciers. Daarnaast hebben we de 3D scans gebruikt om verwachtingen op elkaar af te stemmen en vragen van bijvoorbeeld in het buitenland residerende werknemers van de opdrachtgever door te spreken.

In de voorbereidingen voor het project, waarvoor ook een zeer korte periode beschikbaar was, hebben we intensieve bijeenkomsten en sessies gehouden met alle bouwpartners om tot een optimaal ontwerp te komen, waarbij transparantie, inspiratie, ontmoeting en een industriële uitstraling als belangrijke uitgangspunten golden. Diverse leveranciers en gespecialiseerde aannemers zijn in een vroeg stadium bij de voorbereidingen betrokken, zodat we maximale kennis en expertise konden inbrengen in het proces.

Lean-planningsessies, daily stands, multinationale conference calls, discipline-specifieke werkvergaderingen en een hecht uitvoeringsteam bestaande uit onze technisch directeur – Kees van der Meulen – een projectvoorbereider en een calculator, drie uitvoerders en twee werkvoorbereiders hebben ervoor gezorgd dat er een stukje vakwerk is geleverd en dat het gebouw twee weken vooruitlopend op de planning in gebruik kon worden genomen.

Qua werkzaamheden zijn we gestart met diverse sloopwerkzaamheden en het aanbrengen van een grote hoeveelheid sparingen en staal. Vanaf dat moment zijn we gestart met het opnieuw inbouwen van alle benodigde installaties. Na het egaliseren van de vloeren hebben we waar nodig voorzetwanden geplaatst en zijn in het gehele gebouw nieuwe eikenhouten vloeren gelegd. Vervolgens hebben we de glazen wanden geplaatst en de overige wanden en plafonds gemaakt, waarna het grotendeels geprefabriceerde meubilair kon worden ingebracht.

Bijzonder bij dit alles was dat er een grote variatie over de verdiepingen en ruimtes was als het ging om bijvoorbeeld typen behang (31 soorten), armaturen (25 soorten), tegelwerk (16 soorten) en vloerbedekking (12 soorten). Op installatietechnisch gebied waren er ook de nodige uitdagingen. Zo is er ruim 90 km data-bekabeling aangebracht, hebben we meer dan 100 grote TV’s opgehangen, zijn er diverse camera-, toegangscontrole- en beveiligingsinstallaties toegepast en hebben we in de kelder van het gebouw enorme SER/MER en klimaatinstallaties ingebracht.

We zijn enorm trots op het vakmanschap, de snelheid en de bevlogenheid waarmee we dit voor elkaar gebokst hebben.

Download PDF

Back To Top