skip to Main Content

Projectomschrijving

Project: Verbouwing Stadsloket Oost
Plaats: Amsterdam
Opdrachtgever: Dienst Facilitair en Management (DFM) gemeente Amsterdam

In het kader van 1 Stad 1 Dienstverlening heeft Ooijevaar | bevlogen bouwers in opdracht van Dienst Facilitair en Management (DFM) van de gemeente Amsterdam, in navolging van het geslaagde pilotproject Stadsloket Nieuw-West, de verbouwing van Stadsloket Oost gerealiseerd. Deze verbouwing vond tegelijkertijd plaats met de verbouwing van Stadsloket Zuidoost en is uitgevoerd terwijl de publieksbalies in gebruik bleven. Organisatorisch en planningstechnisch zorgde dit voor een grote uitdaging. Door het project zeer grondig voor te bereiden en uit te voeren op basis van de lean-methodiek, was het mogelijk om het stadsloket van een compleet nieuw binnenpakket te voorzien, zonder dat de veiligheid en de toegankelijkheid voor medewerkers en bezoekers van het gebouw in gedrang kwamen.

De werkzaamheden zijn in drie fasen uitgevoerd en betroffen o.a. de uitvoering van: E-, W-, MV-installaties, beveiliging, brandmeldinstallatie, vloeren, wanden, plafonds, interieurbouw en kozijnen. Het gebouw waar het stadsloket in gevestigd is, ligt in een voetgangersgebied en was beperkt bereikbaar en toegankelijk waardoor bouwplaatsvoorzieningen en logistiek extra aandacht vroegen. De nieuwe publieksbalies en spreekkamers zijn zoveel mogelijk geprefabriceerd en het sanitair en de restauratieve ruimtes zijn aangepast aan moderne wensen. Bij de verbouwing is er, vanwege de functie van het gebouw, continu aandacht geweest voor zaken als brand- en inbraakveiligheid, toegankelijkheid, sfeer, comfort, akoestiek, verlichting, facilitaire aspecten en fit met werkprocessen.

Tijdens de uitvoering heeft er tweemaal per dag een overdracht plaatsgevonden tussen de opzichter en de uitvoerder voor- en nadat het publieke gedeelte geopend was. Dit was erg belangrijk in het kader van vluchtwegen en overige veiligheidseisen. Vanwege deze publieke toegankelijkheid hebben wij een aangepast werktijdenschema gehanteerd. Het project is volgens planning in 12 werkweken gerealiseerd. Aspecten aan deze verbouwing die speciale aandacht vroegen waren het aanbrengen van een nieuw tourniquet, de publieksbalie van 32 meter lang, het systeem voor de productie van paspoorten en het aanhelen van de bestaande natuurstenen vloer.

Download PDF

Back To Top