skip to Main Content

Projectomschrijving

Project: Groot onderhoud en verduurzaming Linnaeustoren
Plaats: Zaandam
Opdrachtgever: Parteon

In opdracht van Parteon heeft Ooijevaar het groot onderhoud en de verduurzaming van 48 woningen in de Linnaeustoren te Zaandam verzorgd. Het project omvatte naast het aanbrengen van nieuwe CV- en MV-installaties en nieuwe badkamers, keukens en toiletten ook de vervanging van de dakbedekking, de realisatie van individuele bergingen, uitbouw van de entree en het verhogen van de brandveiligheid van het complex door het plaatsen van kozijnen in de trappenhuizen en het installeren van een nieuwe overdrukinstallatie. Maar het meest indrukwekkende onderdeel van dit project betrof niet de techniek, maar de wijze waarop we met de opdrachtgever en de bewoners hebben samengewerkt en het proces hebben vormgegeven. Omdat er sprake was van collectieve installaties binnen een hoog gebouw, waren er bijvoorbeeld veel boorwerkzaamheden noodzakelijk. Ook het plaatsen van de nieuwe kozijnen en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de bergingen vereiste de nodige maatregelen.

Om de bewoners en Parteon zoveel mogelijk te ontzorgen, hebben we gezorgd voor een volledig ingerichte rustwoning, zijn er verhuiscontainers beschikbaar gesteld en heeft er intensieve communicatie plaatsgevonden gedurende het gehele traject. Onze bewonersbegeleidsters hebben samen met de uitvoerder de bewonersgesprekken gevoerd, 70% akkoordverklaringen opgehaald, bewonersavonden georganiseerd en als aanspreekpunt op locatie tijdens de bouw zelf gefungeerd. Uiteindelijk heeft dit zo positief gewerkt dat we een 8,1 bij de bewoners scoorden en dat het team, dat het project heeft uitgevoerd, door de bewoners werd getrakteerd op een zelfgemaakte taart tijdens het opleveringsfeest.

Download PDF

Back To Top