skip to Main Content

Projectomschrijving

Project: Herinrichting KPN Teleport-gebouw
Plaats: Amsterdam
Opdrachtgever: KPN

In opdracht van KPN en in samenwerking met V8 architecten hebben we in een zeer kort tijdsbestek het Teleport-gebouw omgetoverd tot een moderne, aansprekende werkomgeving voor de medewerkers van KPN. Bij de gebruikers bestond een sterke behoefte aan extra vergader-, spreek- en overlegruimtes. Daar is op een heel creatieve en kostenbewuste manier invulling aan gegeven door in de bestaande kantooromgeving zogenaamde XL, XXL en XXXL kasten in te passen.

Door losse, demontabele elementen in te brengen, hebben we de kantoortransformatie uit kunnen voeren terwijl het gebouw volledig in gebruik is gebleven. Amovatiewerkzaamheden zijn tot een minimum beperkt gebleven en bij een wijziging in de toekomstige vraag of indeling van de kantoorruimten kunnen aanpassingen zonder ingrijpende consequenties worden doorgevoerd.

Wat betreft de opbouw en inrichting van de nieuwe ruimten is gezorgd voor een grote diversiteit qua afmetingen, inrichting en afwerking. Bij alle elementen is rekening gehouden met de akoestiek en de behoeften van gebruikers als het gaat om bijvoorbeeld privacy, licht, transparantie, afsluitbaarheid, afwisselend zitten/staan en comfort.

Door op de verschillende verdiepingen ook een nieuwe vloerbedekking aan te brengen met een afwisselend, doorlopend patroon, is de verbinding tussen de verschillende afdelingen en inrichtingselementen gecreëerd.

Download PDF

Back To Top