skip to Main Content

Projectomschrijving

Project: Nieuwbouw R- en D-gebouw en aanbrengen brandwerende voorzieningen Heliomare
Opdrachtgever: Heliomare Facilitair Bedrijf te Wijk aan Zee

In opdracht van Heliomare heeft Ooijevaar de nieuwbouw verzorgd van een vleugel van het hoofdgebouw die als Research & Developmentruimte in gebruik was. De uitgangspunten waren om het oorspronkelijke gevelbeeld te handhaven, de kozijnenindeling te repliceren en originele ornamenten zoveel mogelijk te behouden. Het gebouw is tevens breder gemaakt. Door slim gebruik te maken van diverse prefab onderdelen, waaronder de uitgewerkte staalconstructie voor de begane grond, een prefab kapconstructie en geprefabriceerde dakkapellen, kon het gebouw in een korte tijd gerealiseerd worden binnen het gestelde budget. De begane grond- en verdiepingsvloer bestaan uit kanaalplaten. De steen- en dakpankeuze zijn vooral bepaald door het bestaande gebouw en de aansluiting met het hoofdgebouw. In de gevel zijn de oorspronkelijke prefab betonnen ornamenten verwerkt. Op de eerste verdieping zijn prachtige kantoorruimtes en vergaderruimtes met een fraai uitzicht over het duingebied gemaakt. De ruimte voor de bouwplaats was zeer beperkt. Een groot deel van het beschikbare terrein is in gebruik als parkeerruimte en het overige deel is duingebied. Mede door een slimme bouwmethodiek en duidelijke aanvoerroutes is het kwetsbare duingebied ongemoeid gelaten.

De tweede opdracht, die parallel aan de nieuwbouw werd uitgevoerd, betrof het brandwerend maken van de hoofdgebouwen. Dit hield onder andere in het vervangen van WRC-gevelbekleding door cementgebonden delen met houtstructuur, gevelkozijnen en draaiende delen aanpassen aan de gestelde WBDBO eisen, hogedruk blusleidingen aanbrengen, het op orde brengen van de BMI-installatie en het herstellen van alle doorvoeren door een brandcompartimentscheiding conform geldende eisen. Deze werkzaamheden vonden plaats terwijl de zorgafdelingen volledig operationeel bleven. Dit vereiste een strakke logistiek en planning. De planning werd vooraf per ruimte grondig overlegd met de gebruikers. Dit resulteerde erin dat verpleegafdelingen ieder slechts maximaal één week niet konden worden benut, terwijl andere ruimtes in gebruik bleven.

Download PDF

Back To Top